Wizyty na stronie

Dzisiaj87
Wczoraj523
W tym tygodniu855
W tym miesiącu11314
Ogółem1585616

Obecnie na stronie
1
Online

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Wychodząc naprzeciw pytaniom, dotyczących walnych zgromadzeń w obecnej sytuacji, przedstawiamy projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dotyczącym naszego stowarzyszenia.

Art. 31x.
1. Kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego ulegają przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,  głoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z  2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia odwołania stanów, o których mowa w ust. 1.