Nowa strona ZO PZŁ

 

konkurs fotograficzny
PRZYRODA OJCZYSTA 2021/2022

 

→ galeria konkursu
PRZYRODA OJCZYSTA 2021/2022

 

 


Żywot łowiecki ma w sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest cały stopniowym wcielaniem w życie i ziszczaniem się najczarowniejszych snów. Jawa zaś od tych snów bywa najczęściej stokroć jeszcze piękniejsza.

- Julian Ejsmond

 

Julian Fałat - Odpoczynek myśliwego

- Julian Fałat -
"Odpoczynek myśliwego"

Z prawdziwą satysfakcją informujmy, że w tegorocznej edycji konkursu, odnieśliśmy wielki sukces.

Wpłynęło aż 1316 zdjęć!!!

W kategoriach wiekowych wyglądało to tak:

629 uczniowie szkół podstawowych (gimnazjalnych)
267 uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)
896 w sumie uczniowie
361 osoby dorosłe
59 braki regulaminowe
1316 SUMA

 

Powtórzę tu wypowiedź sprzed roku:
Jednak nie ilość zdjęć stanowi główną wartość naszego konkursu. Najważniejsze jest to, że aż 896 prac nadesłali uczniowie szkół podstawowych (gimnazjalnych) i ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).
Oznacza to, że dzieci i ludzie młodzi są nie tylko wrażliwi na piękno ojczystej przyrody, ale są także otwarci na idee łowiectwa, czyli idee aktywnego bycia i działania w środowisku przyrodniczym.
I dodam:
Zanotowaliśmy też czterokrotny wzrost ilości zdjęć nadesłanych przez osoby dorosłe, a dodatkowo wzrósł też znacząco ich poziom techniczny oraz wzbudzane przez nie emocje.

Wszystkich uczestników informujemy, że z uwagi na wielką ilość zgłoszeń, nie potwierdzamy ich otrzymania i nie udzielamy odpowiedzi na pytania o zakwalifikowanie prac do konkursu.

 

→ wyniki konkursu

→ Informacje o konkursie

→ wyniki ubiegłorocznego konkursu

Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa
Andrzej Otrębski